Vrouwen in de kunst

In Nederland in de periode van de 17e eeuw tot de 21e eeuw.

Lezing in het Cultuurhuis door; Wilhelmien Knapen.

Het thema van de lezing gaat over vrouwelijke kunstenaars van de 17e tot de 21e eeuw. Als je mensen vraagt ​​om 10 vrouwelijke Nederlandse kunstenaars uit deze periode te noemen, komt er vaak geen antwoord. Waarom zijn er zo weinig vrouwelijke kunstenaars bekend en weten de top te bereiken? Hoe komt het dat er meer bekende mannelijke kunstenaars zijn? De conclusies zijn verrassend en nog steeds actueel. Vrouwen hebben geschiedenis geschreven. Met de presentatie wil ik bijdragen aan meer bekendheid van vrouwelijke kunstenaars.

De lezing is 28 juni 2022. Inloop vanaf 19.30 u. en aanvang van de lezing om 20.00 uur.

Kosten €5,- inclusief koffie of thee

adres; Domineestraat 8A, 5571 EJ Bergeijk

Aanmelden via info@bergeijksekunstenaarsvereniging.nl

Open Atelier

2-3 juli vanaf 12.00 u. tot 17.00 u. bij Wilhelmien Knapen.

Grafische tekeningen maken is zoeken met pen en inkt op papier. Een kunstwerk maken is ontdekken. Het eindresultaat kan verrassend zijn. Wees welkom! Aanmelden via  info@wilhelmien-art.nl

Women in Art

In the Netherlands in the period from the 17th century to the 21st century.

Lecture in the Cultuurhuis by; Wilhelmien Knapen.

The theme of the lecture is about female artist from the 17th century to the 21st century. If you ask people to name 10 female Dutch artists from this period, there is often no answer. Why are so few female artists known and able to reach the top? How come there are more well-known male artists? The conclusions are surprising and still current. Women made history. With the presentation I want to give more female artists a stage.

The lecture is June 28, 2022.

Walk in from 19.30 pm. and start of the lecture at 20:00 pm.

Costs €5,- including coffee or teaAddress; Domineestraat 8A, 5571 EJ Bergeijk

Sign in via info@bergeijksekunstenaarsvereniging.nl

Open Studio

July 2-3  from 13.00 pm. until 17.00 pm. at Wilhelmien Knapen.

Making graphic drawings is searching with pen and ink on paper.

To create a work of art is to discover. The end result can be surprising.

Sign in via  info@wilhelmien-art.nl